Dagelijks archief: 22 augustus 2011

Wet zou het legaliseren van vissen in Costa Rica’s nationale parken toestaan.

Een wet voorgestelde hervorming door de Wetgevende Vergadering zou het vissen in beschermde mariene gebieden en nationale parken. Milieuactivisten zijn woedend, terwijl de lokale vissers hopen op een goedkeuring.

Vissen kaart

Onder Bedreiging: Een groep van wetgevers willen commerciële visserij mogelijk maken in beschermde mariene gebieden van Costa Rica, hier in het paars .

Vissen is verboden in de 0,64 procent van de oceanen van Costa Rica welke zich binnen de nationale parken bevinden. Een wet van 2005 bepaalt dat in beschermde zeegebieden alleen kan worden gevist met goedkeuring van het Milieu, Energie en Technologie Ministerie (MINAET). De resterende 99,36 procent van de maritieme grenzen van Costa Rica staat open voor vissers met een vergunning. Maar een wetsvoorstel word binnenkort besproken in het Congres om het openen van beschermde gebieden, voor grootschalige visserij.

Eind juli, hebben vijf wetgevers uit de Pacific provincie Puntarenas, bekend als de Puntarenas Committee, een wetsontwerp voorgelegd aan de Wetgevende Vergadering van artikel 9 van de Fishing hervorming en de aquacultuur Law. De hervorming zou commerciële visserij in de wateren van nationale parken en beschermde mariene gebieden toestaan.

De inspanning om de hervorming van de wetgeving wordt geleid door Agnes Gómez, wetgever voor de Nationale Bevrijding Partij (PLN). Volgens Gómez, zou het opheffen van de beperking de vissers die in de buurt nationale parken wonen te laten vissen  voor commercieel en persoonlijk gebruik. Gómez zei dat ten minste 3.000 gezinnen uit de Puntarenas, Limón en Guanacaste provincies hun frustratie over de beperking hebben geuit.

“Sinds enige tijd, zijn de vissers gekomen met klachten over het niet kunnen vissen in de beschermde gebieden”, aldus Gómez. “Jaren geleden, waren ze in staat te vissen in de verboden zones.De visserij is de enige manier waarop ze hun gezin kunnen voeden. Deze hervorming zou aanzienlijk helpen. ”

Álvaro Moreno, een voormalig kapitein uit een vissersdorp in Puntarenas en de huidige vertegenwoordiger voor Puntarenas Costa Rica Visserij Instituut (Incopesca), is het eens met Gómez. Moreno zei dat veel van de vissers in Puntarenas bleven nergens met na de in 2005 opgelegde beperkingen. Hij zei dat velen hun primaire bron van levensonderhoud verloren.”Ze hebben allemaal hun leven vissend doorgebracht in dezelfde plaats en in 2005 werd verteld dat het een misdaad was,” zei hij. “Het liet veel vissers achter die zonder voedsel kwamen te zitten voor hun gezinnen.”

Milieuactivisten zijn woedend, terwijl de lokale vissers hopen op een goedkeuring.Het zal nog wel enige tijd duren voor er word beslist maar het is wel een rare situatie “Je maakt een wet ter bescherming van water in de nationale parken en viert  dit groots. Dan probeer je om het te herzien zes jaar later en het ga je in de ​​strijd met de milieu-groepen.”Het is teleurstellend.

Als men beweert dat dit een milieuvriendelijke land is, moet men ook woord houden. ”

Rechters uitspraak stop op bouw van strand hotel in Guanacaste

Het toeristische megaproject Mar Serena in Santa Cruz de Guanacaste, moet stoppen met de werkzaamheden in afwachting van de uitspraak van het onderzoek naar de vermeende onregelmatigheden gepleegd door openbare ambtenaren.

Dit was de uitspraak van het Strafhof van Financiën, die vorige week oordeelde van de beëindiging van de werkzaamheden, zoals gevraagd door de landbouw-en milieuconditie procureur.

Erika Calvo strafrechter beval de stad Santa Cruz “zich te onthouden van het afgeven van vergunningen voor de bouw en grondverzet  op het land tot dat alles is uitgezocht.

Hij beval het ministerie van Milieu (Minaet) “zich te onthouden van het verlenen van vergunningen” op het land voor agrarisch gebruik, en de subregionale kantoor Minaet “zich te onthouden van toestemming tot veranderingen in landgebruik in bebost land.”Zoals uitgelegd door de milieu-officier van justitie in de zaak, Luis Diego Hernandez, werd de maatregel genomen als een preventieve actie tijdens het onderzoeken van verschillende resoluties van de subregionale kantoor in Santa Cruz Minaet, die naar verluidt de boswet schond .Onder de onregelmatigheden word onderzocht, of er door de stad op het gebied van natuurlijk erfgoed van de staat (PNE) en de machtiging van de kant van ambtenaren Minaet van veranderingen in landgebruik in beboste gebieden van de staat erfgoed die werden toegekend misstanden zijn gemaakt.

Daarnaast heeft de officier van justitie verklaarde, deze vergunningen zijn verleend onder het mom van “nationaal belang”, die een die normaal nooit zijn goedgekeurd hier voor geeft.

De burgemeester van Santa Cruz, Jorge Chavarria zei, ondertussen, dat “het werk stil staat ​​voor onbepaalde tijd.”

Het project werd gestopt in november 2010, maar de ontwikkelaar ging in beroep en het Strafhof beval de Schatkist om een ​​nieuwe hoorzitting.

Mijn mening is dat er al te veel van deze megahotels aanwezig zijn in Costa Rica en dat er hier en daar wel wat weg mogen.Ook is het een geval van omkoping (wat natuurlijk voor zo’n project een schijntje is als je een paar ambtenaren wat toeschuift)wat gelijk afgestraft moet worden en deze maatschappijen te verbannen uit Costa Rica en hun een hoge boete te laten betalen welke ten goede zou komen aan natuurprojecten en het verbeteren van de infrastructuur in moeilijke gebieden.