Dagelijks archief: 22 mei 2011

Zoutgehalte en de temperatuur trekken walvissen en dolfijnen aan.

Zoutwater concentratie, temperatuur en golven kan de constante aanwezigheid verklaren van drie soorten dolfijnen en walvissen in Costa Rica het hele jaar door.

Dit zijn de ;Gevlekte dolfijn

S. attenuata Grootte: 2,5 meter

Gewicht: 90 tot 165 kg

Kenmerken:

Het heeft een grote vlek in een laag of een frame op de rug, die is donker grijs. Het is een goede zwemmer (28 km / h) en vaak reizen ze in scholen met andere soorten zoals geelvintonijn

De tuimelaar ( T. truncatus )

T. truncatus Afmetingen: 4 meter

Gewicht: 150 tot 650 kg

Kenmerken:

Het lichaam kan gaan van donker blauw naar donker grijs. Hij wordt beschouwd als een snelle zwemmer, die een snelheid kan bereiken van 18 km / h. Verbruikt ongeveer 7 kg voedsel per dag.

De bultrug bultrug

M. novaeangliae Grootte: 15 tot 17 meter

Gewicht: 24 tot 48 ton

Kenmerken:

Zijn lichaam is zwart of grijs, met uitzondering van de keel en buik, die lichter zijn. Ze kunnen gedurende 20 minuten duiken, hoewel gewoonlijk  slechts 15 minuten onder water blijven.Het voedsel van de bultrug bestaat voornamelijk uit planktonkreeftjes, ook kleine in scholen levende vissen.

Dit werd bepaald door een studie van biologen Keto, die hun inspanningen hadden gericht op twee gebieden: Caño eiland in de Stille Zuidzee, en St. Helena Bay in de noordelijke Stille Oceaan.

“Door de hoge toeristische activiteiten  in de kustgebieden wordt het steeds meer nodig om te bepalen welke walvisachtigen ( met het oog op maatregelen voor instandhouding van deze soorten) voorkomen in deze gebieden.

Voor de twee gebieden van studie, werden een terrein van 60 kilometer afgebakend door biologen.De inspectievaarten werden uitgevoerd tussen mei 2005 en april 2006. Er waren in totaal 166 waarnemingen.

De onderzoekers ontdekte dat de soort met het hoogste percentage van de waarnemingen die werden gespot dolfijnen waren met een percentage van (68%), de bultrug (13%) en de tuimelaar (10%).

Ook vonden de onderzoekers dat gevlekte dolfijnen meestal  in groepen waren van minder dan 10 dieren.In tegenstelling tot tuimelaars die grotere groepen vormden, maar niet meer dan 20 personen.Van haar kant de bultrugwalvissen de neiging hebben om alleen of in paren of het koe met kalf.

Omgevingscondities. Daarnaast zijn door de biologen oppervlaktetemperatuur gegevens verzameld door satelliet gegevens, zoutgehalte, golvenhoogte, wolken en water dichtheid.

Op deze manier, realiseerden zij zich dat de aanwezigheid van dolfijnen gespot werd in verband met veranderingen in het zoutgehalte en water dichtheid. “Er was meer kans op het vinden van dolfijnen en walvissen in het onderzochte gebied, wanneer aan deze voorwaarden aanwezig waren. Bijvoorbeeld in het gebied van Caño Island waar gevlekte dolfijnen zijn gevonden in de zoute wateren.zegt Damian Martinez, directeur van Keto en auteur van de studie.

Ook voegde de bioloog er aan toe: “Dit kan gebeuren in de zomer en misschien dichter bij de kust waar het water minder troebel is en meer voedsel kan hebben.”

Nu zijn milieu-omstandigheden beschouwd als indirecte invloed, omdat de dolfijnen dicht bij  hun voedsel zullen blijven. Echter, de milieu-omstandigheden kan een directe impact hebben op soorten zoals walvissen.

De bultrug, waarvan de meerderheid van de waarnemingen zich voor deed in de zomertijd en werden geassocieerd met golven en oppervlaktetemperatuur van het zeewater.In de droge seizoen maanden in de Noordelijke Stille Oceaan, is een fenomeen dat bekend staat als opwelling.Als gevolg van de sterke wind, beweegt een oppervlakte deel van het water en dit maakt dat het koelere water de neiging heeft te stijgen.Dit levert sterke golven, die golven kunnen hhogten bereiken tot twee meter. In feite is dit de moeilijkste tijd om te bemonsteren in Santa Elena Bay.

“Wat hier gebeurt is dat het grootste aantal waarnemingen van walvissen voorkomt in de zomer, door het effect van van de wind hoe sterk die waait”, zegt de bioloog.

Toepassingsgebied. Bij controle van de kustgebieden kan men verbetering van de regelgeving voor hun beheer en bescherming in kaart brengen. “Nu is het evalueren of analyseren van wat te doen voor het  verbeteren van de whale watching, wetende dat in de meeste kustgebieden in de Stille Oceaan soorten zijn te vinden welke specifieke regelgeving verdienen die van belang zijn voor de voeding en het voortplanten van dolfijnen en walvissen om grenzen te stellen aan de afstanden en hoe deze te benaderen en om exploitanten op te leiden van de tours.betoogde Martinez

Advertenties